बाइ, ह्याभ–अ–गुड्–टाइम्

पण्डित खुला थियो र खाली थियो– उसका बिरासित बोल्ने विषय नै हुदैनथे । बिरा भरिएकी थिई । तर खुल्न सक्दीनथी ।
यस्तो
धेरै पटक भयो…
पण्डितले उसका निमित्त जे जति काम गरी दियो ती सबै बिराका भेट्ने बहाना मात्र थिए भन्ने
उसले बुझेकै थिएन । जब बुझ्यो कलेज पनि सकियो । बिरा पनि तन्काएर छाडेको गुलेलीको
मट्यांग्रा बनी सकी ।

“बाइ, शुभ समय!” उसले बिराको फोन सम्झियो ।